Tags:

Antanas Kmieliauskas

Antanas Kmieliauskas (1932-03-08 – 2019-08-31, gimimo vieta Olendernė). Lietuvos dailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius. Nuo 2008 m. Alytaus rajono garbės pilietis, Nacionalinės premijos laureatas. 1939–1947 m. mokėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir Jiezno gimnazijoje, 1947–1949 m. tęsė mokslus Butrimonių progimnazijoje. Butrimonių kapinėse prie šeimos kapo pastatė paminklą.
1951-1957 m. Valstybiniame dailės institute studijavo tapybos specialybę, pirmieji kūriniai buvo sukurti gimtajai Butrimonių bažnyčiai.
A. Kmieliauskas buvo Vilniaus dailės akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, vienas universaliausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų, nuo pat pirmųjų savarankiškos kūrybos žingsnių tolygiai dirbantis skulptūros, grafikos, molbertinės tapybos ir freskos srityse. Didžioji jo kūrybos dalis, ypač religinė dailė, ilgą laiką buvo nepelnytai ignoruojama. Savito braižo dailininko kūryba, pagrįsta ir fundamentaliomis klasikinio ir modernistinio Europos meno tradicijomis, yra reikšminga mūsų dailės ir apskritai lietuvių kultūros dalis.
Savo tėvynei, jos kultūrai jis nuveikė nenusakomai daug. Šis unikalus dailininkas – įvairių meno sričių ir šakų kūrėjas, mąstytojas ir dėstytojas, išleidęs į gyvenimą ištisą būrį dailininkų. Plati ir turtinga jo kūryba – apie 30 paveikslų, freskos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Dauguose, Rainiuose, apie 400 ekslibrisų, kelios dešimtys grafikos lakštų, arti 50 skulptūrų.
A. Kmieliauskas yra surengęs ne vieną personalinę parodą, dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje, už darbus apdovanotas reikšmingais apdovanojimais, Lietuvos nacionalinė premija skirta už Rainių Kančios koplyčios freskas.
Butrimonių gimnazijoje atidaryta vardinis Antano Kmieliausko kabinetas, gimnazijos fojė ir kitas erdves puošia jo tapyta freska, paveikslai.