Tags:

Chalilis Janušauskas

Chalilis Janušauskas (1876.03.08 – 1938.06.08, gimimo vieta Bazorai ). Pulkininkas, Kauno musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas, Kauno mečetės statybos komiteto pirmininkas. Tai iškili asmenybė totorių diasporos fone. Visą savo sąmoningą gyvenimą Ch. Janušauskas stengėsi pagerinti savo tautiečių gyvenimą ir buitį, padėjo visiems, kiek galėjo: išauklėjo ir išmokslino daugelį savo giminaičių.