Tags:

Danielius Makulavičius

Danielius Makulavičius (1919–12–01 – 2007–11–27). Nuo 1951 iki 1980 m. buvo Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas. Nuo 1980 m. perėmė imamo pareigas. Gerai mokėjo skaityti Koraną, puikiai išmanė religines apeigas. Jis turėjo autoritetą totorių bendruomenėje. Tarybų valdžios metais religija ir jos mokymas nebuvo toleruojami, buvo vykdoma ateistinė propaganda. Lankyti atvirai mečetę, kaip beje ir bažnyčią, žmonėms, einantiems atsakingas pareigas būdavo pavojinga. Buvo netoleruojamas religijos mokymas, vedama stipri ateistinė propaganda. Iš keturių Lietuvoje išlikusių mečečių vienintelė Raižių mečetė veikė, joje pamaldos vykdavo du, tris kartus per metus per didžiąsias musulmonų šventes. 1988 m. prasidėjus atgimimui, suaktyvėjo religinis ir kultūrinis gyvenimas. Raižiuose gyvenantys totoriai pradėjo statyti bendruomenės namą, restauruoti mečetę, tvarkyti miziarą (kapines). 1997 m. valstybiniu lygiu minint totorių įsikūrimo LDK teritorijoje 600 metų jubiliejų, Raižių mečetės imamas Danielius Makulavičius buvo apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi.