Tags:

Ipolitas Makulavičius

Ipolitas Makulavičius (1946–08–09, gimimo vieta Raižiai). Alytaus apskrities totorių bendruomenės, Alytaus rajono Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas. Alytaus rajono garbės pilietis (2021), Punios seniūnijos Raižių seniūnaitijos seniūnaitis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro Muftijato valdybos narys.
I. Makulavičiaus iniciatyva ir pastangomis buvo pastatyti nauji totorių bendruomenės namai, kurie vėliau pagal jo parengtą projektą buvo renovuoti, įrengtas geoterminis šildymas. Suremontuota ir atnaujinta Raižių mečetė.
I. Makulavičius daug prisidėjo, kad 2010 m. Raižiuose būtų pastatytas paminklas Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam, asmenybei, kurią Lietuvos totoriai itin gerbia ir vertina.
Lietuvos totoriai Raižius laiko Lietuvos totorių sostine. Tai yra ir dėl aktyvaus Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininko I. Makulavičiaus įtakos. Dėl aktyvios totorių bendruomenės veiklos Raižiai yra viena lankomiausių vietų rajone. Į juos atvyksta ir valstybės vadovų, ir aukštųjų mokyklų studentų bei dėstytojų, domisi pavieniai turistai ir grupės, tiesiogiai susipažįsta su Lietuvos totorių gyvenimu, kuris neatsiejamas nuo Alytaus rajono bendruomenės gyvenimo.
Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Alytaus rajono garbės piliečio vardą I. Makulavičiui už Alytaus rajono vardo garsinimą, puoselėjant lietuvių ir totorių bendrumą, istorijos ir kultūros, tautinio identiteto saugojimą.