Tags:

Paminklas žydų aukoms atminti Klydžionių kaime

Klydžionių ir Trakininkų kaimuose 1941 m. rugsėjo 9 d. buvo žudomi žydų tautybės žmonės (iš Birštono, Butrimonių, Punios ir Stakliškių). Žudynės prasidėjo saulei leidžiantis ir tęsėsi iki pusiaunakčio be perstojo. Nužudytieji palaidoti masinėse kapavietėse, kurias skiria  600 m atstumas. Iš viso buvo nužudyta 740 žmonių. Klydžionių kaime  masinės kapavietės vietoje pastatytas paminklas.
Žudynių vietos įtrauktos į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.